Απόψεις Ειδήσεις

Η Ελλάδα ένα απλωμένο χέρι

Σήμερα πήγα στην εκκλησία και διαπίστωσα ότι ακόμη και εκεί  ζητούν να δώσουμε,δώστε για τον έρανο,δώστε για τους φτωχούς,δώστε για την αποπεράτωση, «δώστε αίμα».’Εξω από την εκκλησία αρκετά απλωμένα χέρια ζητούσαν «για το γάλα του παιδιού μου,για την υγεία,για …για.,για ..δώστε.δώστε»