ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΜΝΑΣ 28/6/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Π   ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                 ΣΤΑΜΝΑ  30 /7/2020.        ΔΗΜΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                            Αρ. Πρωτ. 11 ΤΟΠΙΚΗ

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ              ΣΤΑΜΝΑ  6/7/2020.        ΔΗΜΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                             ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ Πληροφορίες 

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                                 ΣΤΑΜΝΑ  10/4/2020 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ Πληροφορίες  κ. Μπούρος

Περισσότερα