ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΜΝΑΣ 28/6/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Π   ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                 ΣΤΑΜΝΑ  30 /7/2020.        ΔΗΜΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                            Αρ. Πρωτ. 11 ΤΟΠΙΚΗ

Περισσότερα