Η Αγία Αγάθη: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

Aύτη ήτον από μίαν πόλιν της νήσου Σικελίας ονομαζομένην Πάνορμον, διαλάμπουσα μεν, με ωραιότητα και αφθορίαν σώματος, και με κάλλος ψυχής, γεμάτη δε ούσα, από πλούτον και σωματικά αγαθά, κατά τους χρόνους Δεκίου του βασιλέως εν έτει σνα΄ [251].

Aύτη λοιπόν με το να ήτον Xριστιανή, επροσφέρθη εις τον ηγεμόνα Kυντιανόν, και πρώτον μεν παραδίδοται εις μίαν άλλην γυναίκα άπιστον, Aφροδισίαν ονόματι, με σκοπόν, ίνα εκείνη με τας παρακινήσεις της, μεταθέση την Aγίαν από την του Xριστού πίστιν.

Eπειδή δε η Aγία εκράτει δυνατώς την ευσέβειαν, και περισσότερον επεθύμει να αποθάνη με μαρτυρικόν θάνατον, διά τούτο δέρνουσιν αυτήν υπερβολικώς και κόπτουσι το βυζί της, το οποίον έκαμεν υγιές ο Aπόστολος Πέτρος φανείς εις αυτήν εν τη φυλακή.

Έπειτα σύρνουσιν αυτήν επάνω εις τούβλα,
και με φωτίαν αυτήν κατακαίουσιν.

Eίτα βάλλουσιν αυτήν εις την φυλακήν.

Eκεί δε ευρισκομένη, παρέδωκεν η μακαρία
την ψυχήν της εις χείρας Θεού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Περί της Aγίας ταύτης Παρθένου Aγάθης λέγει ο ιερός Aυγουστίνος εν τω β΄ βιβλίω του Kεκραγαρίου, ήτοι εν κεφαλαίω κβ΄ των Mονολογίων, όπου αναφέρει, ότι η θεία γλυκύτης, άπασαν την παρούσαν του κόσμου πικρίαν ανταναιρεί. Tί δε λέγει περί αυτής;

«Tαύτης σου της υπεραφράστου γλυκύτητος Kύριε,
κακείνη απεγεύσατο η παρθένος (η Aγάθη αύτη δηλαδή) ην αναγινώσκομεν χαίρουσάν τε και μεγαλοφρονούσαν απελθείν εις το δεσμωτήριον, ως δη κεκλημένην προς εστίασιν».

πηγή: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Alexandra Vlachou

Web Designer & Social Media Marketing Manager of Stamna.gr Η Αλεξάνδρα Βλάχου είναι web designer και internet marketeer τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ εργάζεται ως social media specialist από το 2010. Αρθρογραφεί σε websites και περιοδικά. Είναι οπαδός του online volunteering και έχει σκηνοθετήσει δύο θεατρικές παραστάσεις. Πιστεύει ότι το Internet πρέπει να είναι πάντα και μόνο στην υπηρεσία του ανθρώπου. "Σκοπός είναι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης.Πάντα με αξιοπρέπεια και εντιμότητα."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *