Ειδήσεις

Όρος Αράκυνθος

Πρόκειται για ιδιαίτερα εκτεταμένο βουνό, μεταξύ του Ευήνου και του Αχελώου. Βόρεια καταλήγει στην λίμνη Τριχωνίδα και νότια στους κάμπους της περιοχής Μεσολογγίου. Στα πετρώματά του κυριαρχεί ο φλύσχης, πάνω στον οποίο φύονται τυπικά φυτά της μεσογειακής μακίας, όπως πουρνάρια, φιλίκια, σχίνα, αριές κ.ά. Οι κορυφές όμως του βουνού και όλα τα υψώματα στο εσωτερικό […]